דף הבית החדש - עבודות גמר לקיץ
נווט למעלה
כתובת: רח' אבן ספיר 8 חטיבה ז-ח: ראול ולנברג 28
טלפון : 036470970 חטיבה ז-ח: 03-6470020
פקס : פקס תיכון: 036494474 חטיבה: 036480882
שעות קבלה:
נושאי העבודות בחנ"ג
​​
בחינת מעבר תתקיים ב- 30/8 ב- 8 בבוקר, על התלמיד/ה להגיע עם העבודה.
 
בחינוך גופני לשכבות ט'-יב' :
 
הנחיות לכתיבת העבודה
בחר נושא אחד מרשימת הנושאים לבחירה וענה על כל השאלות המוצגות בו.
 
מבנה העבודה:
- עמוד שער
- תוכן עניינים
- עמוד שאלות
- גוף העבודה
- ביבליוגרפיה (רשימת מקורות)
  • יש להגיש את העבודה בכתב יד.
  • את עמוד השער, ועמוד השאלות ניתן להגיש מודפס.
  • היקף העבודה – 15 עמ' לפחות.
 
נושאים לבחירה
 
מערכות בגוף האדם
 
1. מהן המערכות העיקריות בגוף האדם?
2. מהי מטרתה של כל מערכת?
3. אילו איברים מרכיבים כל מערכת ומהי מטרתו של כל איבר במערכת?
4. בחר שתי מערכות וענה על השאלות הבאות:
   א. אילו שינויים חלים במע' בעת ביצוע פעילות גופנית ממושכת (פעילות אירובית)?
   ב. תאר כיצד בעיה באחת מהמערכות הנ"ל משפיעה על ביצוע הפעילות.
   ג. הסבר ונמק כיצד פעילות גופנית יכולה לתרום לפיתוח/חיזוק המערכות?
 
מערכת ההובלה ומערכת הנשימה
 
1. א. מהם האיברים המרכיבים את מערכת ההובלה ומהו תפקידו של כל איבר?
    ב. מהם האיברים המרכיבים את מערכת הנשימה ומהו תפקידו של כל איבר?
2. תאר את תהליך הובלת החומרים, במערכת ההובלה.
3. פרט והסבר, את תהליך הנשימה, במערכת הנשימה?
4. פרט והסבר, מהו מבנה הלב, תפקידו ותיפקודו?
5. פרט והסבר, מהו מחזור הדם הגדול והקטן?
6. הסבר, כיצד קשורות שתי המערכות אחת בשנייה.
7. מהם השינויים במערכת ההובלה ומערכת הנשימה אצל אדם מאומן, כיצד בא לידיי ביטוי
    השינוי בכל אחד מאיברי המערכות?
 
פציעות בספורט
 בעת ביצוע פעילות גופנית ישנם מספר איברים בגופנו הנוטים להיפצע לעיתים קרובות. קרסול, ברך, מרפק, כתף. כמו כן, ישנן פגיעות נוספות בגוף כגון התייבשות, שברי מאמץ ועוד.
 
1. מהם הגורמים העיקריים לפציעות/פגיעות בספורט. תן דעתך להבדלים שבין הגורמים  
    הסביבתיים, הפיזיולוגיים ושיקולי אימון שגויים הגורמים לפציעות?
2. בחר 3 איברים שצוינו לעיל וענה על השאלות הבאות:
    א. תאר והסבר את מבנה האיבר.
    ב. מה הן הפציעות העיקריות מהן סובל איבר זה?
3. כיצד אימון גופני לקוי יכול ל"תרום" להופעת הפגיעות?
4. תן המלצות לבן כיתתך באשר לביצוע פעילות גופנית תוך הימנעות מגורמים מסכני פציעות,  
    הסבר ונמק תשובתך.
 
 
סמים בספורט
 
1. מה הם הסמים הקיימים בספורט ומהי "תרומתם" לספורטאי?
2. מהו הנזק אשר יוצרים הסמים למשתמש בהם?
3. תאר פעולתן של שתי מערכות גופניות, הסבר כיצד שימוש בסמים פוגע בתפקודן. צור הבחנה 
    בין הטווח הקצר לארוך.
4. ערוך סקירה אודות מקרים אשר הופיעו בתקשורת הנוגעים לשימוש בסמים בקרב ספורטאים
6. מהי דעתך האישית על שימוש בסמים בקרב ספורטאים? נמק את דעתך, הבאה דוגמאות  
    מהספרות או מקרים מן העבר.
 
 
פעילות גופנית בתנאים קיצוניים
תנאי אימון קיצוניים יכולים לבוא לידי ביטוי במזג האוויר או היבטים טופוגרפיים.
 
1. מהם תנאי מזג אוויר קיצוניים לביצוע פעילות גופנית?
2. מהם תנאים טופוגרפיים קיצוניים לביצוע פעילות גופנית?
3. א. תאר מהם השינויים אותם חווה גוף המתאמן בעקבות ביצוע פעילות גופנית.
    ב. תאר מהם השינויים אותם חווה גוף המתאמן בעקבות ביצוע פעילות גופנית בתנאים  
        קיצוניים
4. בחר אחת ממערכות הגופניות וציין את ההשפעות של תנאים קיצוניים על אותה המערכת.
5. נבחרת ישראל לריצות ארוכות נוסעת לתחרות בפינלנד, אילו אמצעי זהירות ואילו אימונים
    היית ממליץ לקבוצה לערוך לפני התחרות?
 
תזונה וספורט
 
1. תאר את מערכת העיכול, ציין אילו איברים מרכיבים את המערכת, מהו תפקידו של כל איבר  
    במערכת?
2. מה הם אבות המזון?
3. מהי פירמידת המזון?
4. מהו מאזן קלורי, מהם ההבדלים שבין מאזן חיובי לשלילי ומאוזן?
5. באילו דרכים אנו מוציאים אנרגיה מגופינו?
6. מהי חשיבותה של רקמת שומן בגוף?
7. כיצד עלייה דרסטית באחוזי השומן תשפיע על בריאות האדם?
8. כיצד ירידה דרסטית באחוזי השומן, תשפיע על בריאות האדם?
9. תאר את הקשר שבין תזונה לקוייה לפציעות בספורט?
10. אכלת ארוחת צהריים, פרט את מסלול המזון בגופך, ואילו מרכיבים נוספו לגופך?
 
מערכת השלד והשרירים
בשאלות 1-2 ניתן להיעזר בתוספת של תיאור סכמטי/טבלה.
 
1.א. אילו סוגי עצמות קיימות בגוף האדם? תן דוגמא לכל סוג עצם.
   ב. מהם הסחוסים ומהו תפקידם?
   ג. אילו סוגי מפרקים קיימים בגוף האדם? תן דוגמא לכל סוג.
   ד. מהו תפקידם של המפרקים?
2. מהם סוגי השרירים בגוף האדם, תן דוגמא לכל סוג שריר.
3. מהן תפקידיה של מערכת השלד והשרירים, כיצד היא ממלאה תפקידים אלו? פרט והסבר.
4. פעולתו של השריר בגוף האדם מתבצעת ע"י כיווץ והרפייה.
   א. תאר את התהליך המאפשר פעולה זו.
   ב. אילו סוגי כיווצים קיימים, פרט והסבר כל כיווץ?
6. ציין שני סוגי ליקויים הקשורים בבעיות במערכת השלד והיכולים להשפיע על היציבה, הסבר  
    כל ליקוי, כיצד ניתן לגלותו בבדיקה פשוטה (לא במעבדה).
 
ספורט ומדע
1. מהם שלושת חוקי ניוטון, הסבר כיצד כל אחד מהם בא לידי ביטוי בענפי הספורט מתחום
   האתלטיקה?
2. בחר מיומנות אשר הינך מכיר, פרק, פרט ותאר אותה על פי שלושת חוקי ניוטון.
3. בחר ענף ספורט ותאר את התפתחותו לאורך השנים לאור התפתחות הטכנולוגיה.

 
אלימות בספורט והדרכים למיגורה
 
1. הגדר, מהי אלימות, מהי התנהגות אלימה, הבחן  בין אלימות פיזית למילולית.
2. תן דוגמאות מהשנים האחרונות להפגנת אלימות בין ספורטאים, בארץ ובעולם.
3. תן דוגמאות מהשנים האחרונות להפגנת אלימות מצד אוהדים, בארץ ובעולם.
4. כיצד נהגה התאחדות הכדורגל האנגלית, בתופעת האלימות במגרשי הכדורגל והאם התוכנית  
    הצליחה?
5. האם לדעתך שירי שטנה על קבוצה/שחקנים/שופטים הינם ביטוי לעידוד רגשי עמוק ולגיטימי   
    מצד האוהדים או שמה הינם ביטוי לאלימות מילולית הראויה לגנאי?
6. בחר 10 דרכים אשר לדעתך בעזרתם ניתן יהיה לצמצם את תופעת האלימות בספורט.
 
ספורט נכים
 
1. כיצד התפתח ענף ספורט הנכים בארץ?
2. אילו גופים הוקמו לאורך השנים בישראל ותרמו להתפתחות הענף?
3. סקור את הצלחותיה של נבחרות ישראל השונות בספורט נכים, לאורך העשור האחרון.
4. בחר שלוש דמויות מרכזיות מתחום ספורט הנכים, תאר את תרומתם ופועלם לענף.
5. א. בחר שני ענפי ספורט שונים, תאר והסבר את החוקה ומהלך המשחק שלהם.
    ב. הסבר את השינויים החוקתיים ומהלכי המשחק אשר הוכנסו על מנת להתאים אותם לענף
        ספורט הנכים.
 
תקשורת והשפעתה על הספורט העולמי
 
1. מהם אמצעי התקשורת הקיימים כיום?
2. תאר באילו דרכים מעביר כל אמצעי תקשורת את אירועי הספורט ובאיזו מידה?
3. כיצד ה"כסף הגדול" שמכניסה התקשורת (לדוג' פרסומות בזמן שידור) משפיע על הספורט  
    בעולם?
4. במידה והתקשורת בישראל הייתה מקדישה זמן שידור ארוך וממוקד לליגת הבאולינג בישראל,  
    האם הדבר היה מעלה את עניין הציבור, רמת המשחקים וכמות הקבוצות המשתתפות בה?
    חווה דעתך, פרט ונמק.
 
תולדות האולימפיאדה
 
1. תאר את האולימפיאדה בתקופת יוון העתיקה, פרט את אופייה, משחקייה, מתי הופסקו
   ומדוע?
2. מתי חודשו המשחקים האולימפים, היכן ועל-ידי מי חודשו המשחקים ומה היה הרעיון אשר  
   הנחה אותו?
3. תאר את אופייה של האולימפיאדה בימינו.
4. ציין לפחות 5 מאפיינים שונים, בין שתי תקופות האולימפיאדות השונות.
5. ציין אירועים חריגים לאורך השנים אשר חלו מאז חידושם של המשחקים.
 
פורצי דרך בספורט הישראלי והעולמי
 
1. הגדר, מהו פורץ דרך?
2. בחר פורץ דרך בספורט הישראלי, ענה על השאלות הבאות:
    א. תאר את הענף בו פעל הספורטאי עד לאותה פריצת הדרך.
    ב. איזו תמורה חוללה פריצת הדרך בענף?
3. בחר פורץ דרך בספורט העולמי, ענה על השאלות הבאות:
    א. תאר את הענף בו פעל הספורטאי עד לאותה פריצת דרך.
    ב. איזו תמורה חוללה פריצת הדרך בענף?
4. המצאת 'חליפת הדולפין' בשחייה יצרה פריצת דרך בתחום השחייה. האם לדעתך פיתוח של  
    טכנולוגיות ראוי לשימוש בתחומי הספורט? הבא טיעוני בעד ונגד.