דפים - כל המסמכים
כתובת: רח' אבן ספיר 8 חטיבה ז-ח: ראול ולנברג 28
טלפון : 036470970 חטיבה ז-ח: 03-6470020
פקס : פקס תיכון: 036494474 חטיבה: 036480882
שעות קבלה:
  
  
  
  
  
  
  
choice.aspx
  
22/05/2013 09:20ללא מידע נוכחותמיטל זיסו
ללא מידע נוכחותמיטל זיסודף ללא ניווט ימני
homepage.aspx
הוצא אל: משה מחלבhomepage.aspx
הוצא אל: משה מחלב
  
20/08/2013 10:30ללא מידע נוכחותעינב עמרםללא מידע נוכחותמשה מחלבללא מידע נוכחותמיטל זיסודף Web Part ריק
meeting.aspx
הוצא אל: gbs-edu\S318652088meeting.aspx
הוצא אל: gbs-edu\S318652088
  
20/12/2012 12:29ללא מידע נוכחותמשה מחלבgbs-edu\S318652088ללא מידע נוכחותמשה מחלבדף Web Part ריק
memorial.aspx
  
18/04/2013 14:22ללא מידע נוכחותאיתי סאל
ללא מידע נוכחותאיתי סאלדף Web Part ריק
אודות-בית-הספר.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודיאודות-בית-הספר.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודי
  
22/11/2012 10:08ללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודידף בסיסי
דבר-המנהל.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודידבר-המנהל.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודי
  
19/12/2012 22:25ללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותמשה מחלבדף Web Part ריק
מערכת צלצולים.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודימערכת צלצולים.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודי
  
14/11/2012 09:38ללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודידף פתיחה (חדש)
ספריה.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודיספריה.aspx
הוצא אל: איריס רז חרודי
  
02/06/2016 08:06ללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודיללא מידע נוכחותאיריס רז חרודידף מאמר עם גוף בלבד
עיתון-בית-ספר.aspx
הוצא אל: משה מחלבעיתון-בית-ספר.aspx
הוצא אל: משה מחלב
  
14/03/2013 11:44ללא מידע נוכחותמשה מחלבללא מידע נוכחותמשה מחלבללא מידע נוכחותאיריס רז חרודידף Web Part ריק