מתמטיקה - כיצד להשתמש בספריה זו
נווט למעלה
כתובת: רח' אבן ספיר 8 חטיבה ז-ח: ראול ולנברג 28
טלפון : 036470970 חטיבה ז-ח: 03-6470020
פקס : פקס תיכון: 036494474 חטיבה: 036480882
שעות קבלה:
כיצד להשתמש בספריית Wiki זו
באפשרותך להשתמש בספריית Wiki זו לשם שיתוף ידע, ביצוע סיעור מוחות לגבי רעיונות, שיתוף פעולה עם הצוות שלך בנוגע לעיצוב, יצירת מדריך הוראות, בניית אנציקלופדיה של ידע או פשוט לשם כתיבת מידע יומיומי בתבנית קלה לגישה וניתנת לשינוי.

עריכת דפים
כדי לערוך דף זה, לחץ על הסמל ערוך דף בראש הדף. כדי לראות את כל הפקודות הזמינות, לחץ על הכרטיסיה דף. בעת העריכה, באפשרותך להקליד טקסט בדף או להוסיף טבלאות ותמונות. כדי להפסיק את העריכה, לחץ על הלחצן שמור בראש הדף. אם תעזוב את הדף בזמן העריכה, תתבקש לשמור את השינויים שביצעת.

יצירת קישורי Wiki
באפשרותך לקשר לדף אחר בספריית Wiki זו על-ידי תחימת שם הדף בסוגריים מרובעים כפולים. כאשר אתה מקליד [[, ה- Wiki יציע שמות דפים המתחילים בטקסט שהקלדת. באפשרותך לבחור באחד מדפים אלה באמצעות מקשי החצים או העכבר, או להקליד שם חדש. אם תקליד שם חדש, הדבר ייצור קישור לדף שלא נוצר עדיין. ניתן לסיים קישורים על-ידי הקלדת ]]. אם אתה מקשר לדף בתיקיית משנה או לפריט ברשימה אחרת, באפשרותך להקיש Tab כדי להוסיף את הפריט המוצע שנבחר לקישור שלך מבלי לסגור את הקישור.

באפשרותך לקשר לאובייקטים רבים ב- SharePoint, ולא רק לדפים. להלן מספר דוגמאות לקישורים:
‎[[Dogs]]‎ : קישור לדף בשם Dogs באותה תיקיה.
[[Animals/Dogs]] : קישור לדף בשם Dogs בתיקיית משנה בשם Animals.
‎[[List:Announcements/Welcome]]‎ : קישור לפריט בשם Welcome ברשימה Announcements באתר זה.

כדי ליצור קישור לדף ולגרום לכך שהקישור יציג טקסט שאינו שם הדף, הקלד תו | אחרי שם הדף ולאחר מכן הקלד את טקסט התצוגה. לדוגמה, הקלד ‎[[Home|Home Page]]‎ כדי ליצור את הקישור עם התווית Home Page המפנה לדף בשם Home.

כדי להציג סוגריים מרובעים כפולים פותחים או סוגרים מבלי ליצור קישור, הקלד קו נטוי הפוך לפני שני סימני הסוגריים המרובעים. לדוגמה, ‎\[[‎ או ‎\]]‎.

יצירת דפים
ישנן שתי דרכים עיקריות ליצירת דף חדש בספריית Wiki שלך:
  1. יצירת קישור לדף שאינו קיים ולאחר מכן לחיצה עליו כדי ליצור את הדף:
    זוהי הדרך המומלצת ליצירת דף מאחר שקל יותר לאנשים למצוא את הדף כאשר דף אחר מקשר אליו. קישורים לדפים שאינם קיימים עדיין כוללים קו תחתון מקווקו.

  2. יצירת דף שאינו מקושר לאף דף אחר:
    בתפריט פעולות אתר, לחץ על דף חדש. פעולה זו תציג בקשה לשם ולאחר מכן תיצור דף זה בספריית ה- Wiki הנוכחית.

ניהול ספריית Wiki
באפשרותך לנהל את הדפים בספריית Wiki על-ידי לחיצה על הצג את כל הדפים בכרטיסיה דף של כל דף בספריה.

שחזור דף
אם עליך לשחזר גירסה קודמת של דף, לחץ על גירסאות קודמות בכרטיסיה דף בראש הדף. לאחר מכן באפשרותך ללחוץ על כל אחת מהגירסאות בהפעלה המהירה כדי להציג את הדף כפי שהיה באותה עת. אם ברצונך לשחזר לגירסה מסוימת, בחר אותה ולחץ על שחזר גירסה זו בסרגל הכלים.

הצגת קישורים נכנסים
באפשרותך לראות אילו דפים מקשרים לדף הנוכחי על-ידי לחיצה על קישורים נכנסים בראש הדף. פעולה זו תציג את כל הדפים המקשרים לדף זה.


לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בספריות Wiki המבוססות על Microsoft SharePoint Foundation, לחץ על 'עזרה' בכל דף של Microsoft SharePoint Foundation.