מורשת ותרבות ישראל - תוכנית לימודים ח
נווט למעלה
תכנית לימודים במקצוע תרבות ישראל לכיתה ח'
 
כיתה ח': תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית
 
נושאים מרכזיים: 
פרקי אבות: תיקון היחיד וחברה מתוקנת במשנת חז"ל ובמציאות חיינו
החגים כמקור לערכים חברתיים ומידות אישיות
 • "בין כסה לעשור"
 • "שלושה רגלים"
 • תעניות וימי זיכרון.
 • מועדים.
 
חברה מתוקנת ותיקון היחיד בהגות הציונית
 • בנימין זאב הרצל והחברה האוטופית, בספרו "מדינת היהודים" או "אלטנוילנד".
 • חברת מופת בהגות הציונית – זאב ז'בוטינסקי, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, הרב קוק, א"ד גורדון.
 • מגילת העצמאות – ביטויים למשנתו החברתית של בנימין זאב הרצל והשתקפותם במציאות חיינו.
 
יעדי תוכנית: 
היצירה היהודית
תיקון היחיד וחברה מתוקנת במשנת חז"ל ובמציאות חיינו: פרקי אבות
 • התמצאות בפרקי אבות, כמקור התייחסות מרכזי בתרבות ישראל.
 • פיתוח מחויבות מוסרית- כלל אנושית, תוך דיאלוג עם תוכני המשניות.
 • רכישת כלים לעיצוב השקפת עולם, תוך התמודדות עם סוגיות אקטואליות.
 
מחזור הזמנים
החגים כמקור לערכים חברתיים ולמידות אישיות
 • זיהוי הערכים האישיים, החברתיים והלאומיים בחגי ישראל.
 • בחינת הערכים ומשקלם הסגולי ליצירת חברה מתוקנת.
 • יישום הערכים בחיי בית הספר.
 
זיקת עם ישראל לארץ ישראל במהלך הדורות והתחדשותה בציונות לזרמיה
חברה מתוקנת ותיקון היחיד בהגות הציונית
 • הכרת משנתו המדינית-חברתית של הרצל באמצעות עיון בספריו "מדינת היהודים" או "אלטנוילנד".
 • הכרת ההגות הציונית של אחד מן ההוגים הבאים: אחד העם, ז'בוטינסקי, ביאליק, הרב קוק, א"ד גורדון.
 • בירור ערכים אישיים ולאומיים על רקע ההגות, ומידת הרלוונטיות והיישום שלהם בימינו.
 • מיפוי של תפיסות וערכים בראשית הציונות, ובחינתם בחברה הישראלית כיום.
 • בחינת סוגיות חברתיות אקטואליות על רקע חזונם של ההוגים.
 
דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי
ייחודה של מדינת היהודים: האיכויות היהודיות של הדמוקרטיה בישראל
 • בירור סוגיות במתח שבין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית.
 • דיון בחוקים בעלי זיקה למשפט העברי ולהלכה.
 • גיבוש עמדה בסוגיות העוסקות במתח שבין המרחב הציבורי למרחב הפרטי.
 • דיון באפשרויות לחברה מתוקנת במדינה יהודית ודמוקרטית.