מורשת ותרבות ישראל - מבוא- רציונאל ותפיסה רעיונית
נווט למעלה
מבוא - רציונאל ותפיסה רעיונית
 
"תרבות ישראל" הינה מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מרכזיותה לעצב זהות בוגר מערכת החינוך באה לביטוי כבר בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי המגדירים את מטרות החינוך בישראל:
  1. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
  2. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;
  3. ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;
  4. ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;
(תיקון לחוק החינוך הממלכתי, תש"ס 2000)
לאור זאת, החליטה הנהלת משרד החינוך (תשרי תש"ע, ספטמבר 2009) על פיתוחו של תחום לימודים חדש - "מורשת ותרבות ישראל" - כמקצוע חובה המיועד לכל תלמידי החינוך הממלכתי בכיתות ד'- ט'. תכנית הלימודים משקפת תפיסה רעיונית ופדגוגית רחבה הכוללת ליבת ידע מאחדת היוצרת זיקות גומלין פוריות בין תחומי הדעת השונים.
תוכנית הלימודים נועדה להעניק לתלמידים תחושת בית והתמצאות במורשת ותרבות ישראל מראשית יצירתה ועד ימינו.