מורשת ותרבות ישראל - הצהרת העצמאות בראי העקרונות של הרצל
נווט למעלה
hertzlhe.jpg
 

 המגילה שלנו

 

 

 

 

 רשימת המגילות

 
קבצים מצורפים
  
  
שדה1
  
מגילת העצמאות
 
אני מכריז על הקמת מדינה ציונית בארץ ישראל והיא מדינת ישראל.
מדינה זו תקום על פי הערכים הבאים: שוויון אחווה,חירות וקדמה.
 
האחווה בישראל תהיה מתוך בחירה ולא בלית בררה כפי שחיו היהודים בגטאות וכך תקום מדינה מוסרית ונעלה ביותר.וכי רק אם יהיו מספיק אנשים יהיו דבקים במטרה המפעל יקום. במדינה שתקום נשלב בין קפיטליזם וסוציאליזם.
 
החירות בישראל תתבטא לדוגמא אם אדם בעל לאום שונה משלנו יגור בישראל אנו נכבד אותו נעניק לו זכויות שוות ואף נגן עליו. "האמונה מלכדת אותנו והמדע עושה אותנו חופשיים" משפט זה אומר שלאדם דתי מותר להאמין באמונתו אך אסור לו לכפות אמונה על אדם אחר.
 
השוויון בישראל התבטא בכך שבבתי הספר כל הילדים יהיו שווים בכך שילבשו תלבושת אחידה שלא תבדיל בין עשירים ועניים.
על כל אדם מותר להחזיק בדעתו\עמדתו ולאדם אחר אסור לפגוע בדעותיו האישיות. השוויון מתבטא גם בכך שאדם בעל לאום שונה יקבל זכויות/ישפט כמו כל אדם אחר.
 
הקדמה בישראל תתבטא טכנולוגית, כלכלית, רוחנית ומוסרית. הצורה שבה נתקדם כעם שלם ולא יהיה הבדל בין אדם לאדם בגזע מין או דת. חברה ציונית תיהיה אור לגויים ותשמש דוגמה לארצות אחרות ותיהיה למרכז תרבותי עולמי.
  
מגילת העצמאות על פי הרצל 
 

בארץ ישראל תקום המדינה היהודית שתיהיה בה חברה מתוקנת,צודקת ותשמש דוגמה לגוים.

->  חברה שתיהיה בה קידמה טכנולוגית, רוחנית וחברתית

 חברה בה יש אחוווה,חירות ושיווין לכל אזרחיה ותושביה:

שוויון-ביו המינים, הדתות, העדות, גזעים ודרך חשיבה עצמאית.

אחווה- חברות, קשר וידידות: בין אחים, חברים, גזעים שונים ודתות.

חירות- חופש כולל:חופש תנועה, ביטוי ודעה

עיצוב דגל של מדינת ישראל(עיצוב על ידי הרצל) 

  

אנו מכריזים בזאת, על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל והיא מדינת ישראל. ביום זה 15 במאי 1948 בכניסת שבת אייר תש"ח התכנסנו כאן בשל הסוף של המנדט הבריטי בהחלטת האו"ם יש אישור להקמת המדינה בעלת חוק השבות ועלייה יהודית חוקית בעלת עקרונות שביסס הרצל כמו אחווה, חירות, שוויון, וקדמה. עוד ערך שמתבסס  על כך הוא יכולתינו להיות "אור לגויים" ולהוות דוגמא לעמים וארצות אחרות בחברתנו המתוקנת והציונית. בירת ישראל תיהיה ירושלים, והיא תיהיה מרכז עליה דתית בין- לאומי מכל הדתות. מדינת ישראל פתוחה להסכמי שלום ולעזרה לארצות אחרות במשבר בעזרת סיוע כספי או צבאי. ארץ ישאל תיהיה מדינה בעלת סובלנות דתית ובעלת עקרונות הנאורות ושהגויים במדינת ישראל ירגישו בנוח ללא גזענות ואפלייה. אנו מבקשים מהאו"ם להצטרף אליהם ולהיות בעלי נציגים באו"ם. במדינת ישראל יהיה שילוב בין קפיטליזם וסוציאליזם. שוויון זה יתבטא גם בחינוך כגון תלבושת אחידה וללא פרוטקציה או תחושה של אי-שוויון או לא הגון כלפי התלמידים.

החירות תתבטא בחופש ביטוי, חופש לקניין, החופש לחיות. אין לאף איש במדינת ישרל זכות להפר את כל החוקים האלו כלפי אדם אחר, אחרת הוא יקבל את עונשו המתאים לכך. מדינת ישראל מעודדת אחווה בין הציונים כמו סוציאליזם, ערך זה בולט בחברה המתוקנת החדשה בארץ ישראל. הקדמה תתבטא בלא רק קדמה טכנולוגית או קדמה כלכלית, אלא קדמה של החברה המתוקנת הציונית והרוחנית אשר תשמש דוגמה בעתיד לארצות אחרות וניהיה למרכז תרבות עולמי.

  

מגילת העצמאות

בארץ ישראל קם העם היהודי שבו היו זכויות דמוקרטיה וחירות.

כל אחד רשאי לנוע בחופשיות,תהיה סובלנות דתית ושוויון זכויות חוקי.

כל אחד חופשי לבחור מקצוע משלו לכלכלתו.

שתהיה אחווה בין כל האנשים,שנהיה חברה מתוקנת כמו שהרצל אמר.

  
 
מגילת העצמאות
 
 
בארץ ישראל קם העם היהודי שבו היו זכויות דמוקרטיה וחירות.
 
 
כל אחד היה רשאי לנוע בחופשיות, תיהיה סובלנות דתית ושוויון זכויות חוקי.
 
 
כל אחד חופשי לבחור מקצוע משלו לכלכלתו.
 
 
שתיהיה אחווה בין כל האנשים, שניהיה חברה מתוקנת כמו שהרצל אמר.
 
 
  

מגילת העצמאות של הרצל

כאן בארץ ישראל קם העם היהודי בו נראים כל רעיונות הנאורות החברתית והמדינית בה יצר תורת תרבות לאומית וכל והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי. ובכך ניהיה אור לגויים נשמש בעזרת 10 הדברות ונחכך את הסובבים אותנו נעשה חברה מתוקנת . נגדל את בנינו בערכי שיוויון, קדמה, חירות ואחווה. במדינת ישראל, לכל אדם יהיו זכויות שוות ללא הבדלי דת, גזע, מין. אי אפשר להרשות שיהיה במדינתינו אפלייה בין יהודים ללא יהודים, בין גברים לנשים ובין עניים לעשירים. לכולם זכויות שוות וכולם בני אדם. אנו רוצים, שבמדינתינו תהיה קדמה חברתית וטכנולוגית. אנו רוצים שהחברה במדינת ישראל תהיה חברה מתוקנת בעלת ערכי מוסר גבוהים, שבה לכל אדם יש כבוד לזולתו. בנוסף על כך, אנו רוצים שבמדינתינו יהיו אמצעים טכנולוגים מתקדמים כגון: מכוניות מתקדמות, טלפונים חכמים ועוד. לאחר הטלאות הרבות שעבר העם היהודי בגולה, במדינת ישראל עם ישראל יוכל לחיות בחירות, כעם וכפרט. לכל אדם יהיה את החופש להאמין בדת שונה ללא שינוי בזכויותיו, להביע את דעתו, ולחיות את חיו לפי רצונו האישי ואמונותיו. העם היהודי צריך לחיות באחווה, לאהוב את הזולת ולהאמין בערכים של שיווויון, קדמה וחירות. לכל אדם צריך להיות אכפתיות לסביבה, הוא צריך לעזור לסביבה ולחלשים שבה. כך אנו רוצים שתהיה ותתנהל מדינתינו.

 

 

 

 

  

               מגילת העצמאות על פי חזונו של הרצל

 

ישראל תקום מדינה שהיא חזונו של הוגה המדינה תיאודור הרצל.

בארץ- ישראל הזו תקום מדינה אשר תבסס על אחווה שיוויון וחירות המדינה שתקום יהיה שלטון דמוקרטי אשר ייבחר על ידי העם והוא יצטרך לספק לעם ביטחון ושמירה על הזכויות של האזרחים ולא יפגעו זכויות הדמוקרטיה במדינה.

במדינה שתקום כל אדם יהיה רשאי לעשות כרצונו כל עוד זה במסגרת החוק ואינו פוגע בחברה. לנשים יהיה שיוויון מוחלט עם הגברים הן מסיבות פוליטיות והן מסיבות חברתיות,זו תיהיה כפיות טובה לא לאפשר לנשים זכויות.

יש לתת חינוך חינם מהגן ועד האוניברסיטה כל התלמידים יהיו חייבים ללבוש בגדים שווים כדי שלא יהיה הבדל בין ילדי העשרים לילדי העניים מכיוון שילדי העשירים מתגאים בהונם והעניים מתעצלים ללמוד.

בעם יש לאפשר לכל נוכרי להרגיש טוב בארץ ולשמש דוגמה לכל הגויים.

 

 

 

 

 בחירות המגילה המתאימה