כלכלה - פרק 6
  
  
מקצוע
  
שכבה
  
NRAK5WECMYJQ-648-511-מצגת ביקוש והיצע.pptxמצגת ביקוש והיצעכלכלהיא
NRAK5WECMYJQ-648-603-דוגמאות לשאלות בנושא עקומות ביקוש והיצע.docדוגמאות לשאלות בנושא עקומות ביקוש והיצעכלכלהיא