כלכלה - פרק 5
  
  
מקצוע
  
שכבה
  
NRAK5WECMYJQ-648-508-מצגת לפרק 5 - לאתר.pptמצגת לפרק 5 - לאתרכלכלהיא
NRAK5WECMYJQ-648-509-בריחת מוחות.pdfבריחת מוחותכלכלהיא
NRAK5WECMYJQ-648-510-מצב החינוך בישראל והשלכותיו.pdfמצב החינוך בישראל והשלכותיוכלכלהיא