כלכלה - פרק 10
  
  
מקצוע
  
שכבה
  
NRAK5WECMYJQ-648-604-מצגת פרק 10.pptxמצגת פרק 10כלכלהיא
NRAK5WECMYJQ-648-605-מצגת תכנון תקציב.pptמצגת תכנון תקציבכלכלהיא