חטיבה טי חדש - רשימת ספרי לימוד לשכבת י'
נווט למעלה
 
רשימת ספרי לימוד לכיתות י' לשנה"ל תשע"ד
 
יומני תלמיד יחולקו בתחילת שנת הלימודים.
 
תנ"כ -           1. תנ"ך מלא, הוצאת קורן בלבד ( ללא תוספות או פירושים).
                     
 
ביולוגיה -      להוציא כיתה בגרותית.
                       1. ביולוגיה של האדם. עדי מרקוזה הס, דינה פרנקל ונורית בשן. המרכז להוראת המדעים     
               האוניברסיטה העברית ירושלים.
                       2. חוברת מעבדה תירכש בתחילת השנה במרוכז.
 
 
מתמטיקה  5 + 4 יח"ל  מתמטיקה 4 ו-5 יח"ל – חלק א' של בני גורן לשאלונים 804 ו- 806 (כתום/ אדום)
                                            לשמור את ספר "גאומטריה של המישור"-בני גורן(ירוק) משנה שעברה.
                                          
                                               
                      3 יח"ל +בגרותית – מתמטיקה שאלון 801 של יואל גבע ( בורדו).
                                                      מאגר שאלות למתמטיקה  שאלון 801 של ת"ל ( לבן/ תכלת)    
                                                                                               
 
לשון הבנה והבעה      הלשון והטקסט שלב א' נגה גנאל / קורן שרעבי
                                     תיתכן רכישת ספר נוסף במהלך שנה"ל.
 
פיזיקה -  תלמידים שבחרו ללמוד פיזיקה ילמדו בחמד"ע.
                 מכניקה ניוטונית/ כרך א/ מהדורת 2006 ואילך.
                                     מחבר : עדי רוזן
                                     הוצאה : מכון ויצמן למדע
                 קרינה וחומר כרך א', אופטיקה גיאומטרית
                                      מחבר : עדי רוזן
                                     הוצאה : מכון ויצמן למדע 2008
 
                 במהלך השנה תימסר הודעה על רכישת ספרים נוספים.  
 
כימיה -    להוציא כיתה בגרותית.
                 תיתכן רכישת ספר במהלך שנה"ל.
 
ערבית  -     לבוחרים ללמוד מקצוע זה.
1.      "אל ערביה"  , ערבית לביה"ס העברי, ספר ג' .
2.       מילון ערבי עברי, איילון שנער.
3.       מילון עברי ערבי - עברי, שלמה אלון.           
 
 
מחשבים מתחילים
                  יסודות מדעי המחשב ב java- חלק א, הוצאת מבט לחלונות,  ד"ר נוע רגוניס, שמרת מן, פדות גלעדי,             
                  רונית אברמס
                  מבוא למערכות מידע, הוצאת מבט לחלונות,  פדות גלעדי, רונית אברמס, תמיר מואב
                  ישום access 2007 ( בד"כ נמצא בחבילת הoffice - ).    
מחשבים ממשיכים-  )תלמידים שהחלו בח' או בט')-
                יסודות מדעי המחשב ב java- חלק ב, הוצאת מבט לחלונות,  ד"ר נוע רגוניס, שמרת מן
               
               מבוא למערכות מידע, הוצאת מבט לחלונות,  פדות גלעדי, רונית אברמס, תמיר מואב
 
                מבוא למערכות מידע, הוצאת מבט לחלונות,  פדות גלעדי, רונית אברמס, תמיר מואב
                
                ישום access 2007 ( בד"כ נמצא בחבילת ה- office ).      
 
                   
ספרות -      1.  ספרות לחטיבה העליונה עירוני י"ד- ספר שיירכש בדורון ספרים בלבד.
                    2.  אנטיגונה, סופוקלס  (תרגום חדש בלבד של א.שבתאי) הוצאת שוקן (מהדורה חדשה).
                    3.  סיפורי עגנון -  הרופא וגרושתו, פנים אחרות, פרנהיים.
.                ­  יצירות נוספות (במידת הצורך) תירכשנה על ידי התלמידים במהלך שנת הלימודים.
                   ­  יש לשמור על כל הספרים עד לבחינת הבגרות.
 
 
היסטוריה 1. "ממדינת מקדש לעם הספר" ימי הבית השני ותקופת המשנה. דוד שחר/ הוצאת רכס .
                     2. "הלאומיות – ראשית הדרך" אליעזר דומקה. חנה אורבך, צפריר גולדנברג. מרכז זלמן שזר     
                      ירושלים. ספר לימוד לחט"ע.     
               
 
אנגלית
 
5 יח"ל אנגלית
1)     מילון יירכש במהלך שנה"ל
2)     New Practical Grammar for Proficiency. Marcelle Dray.ECB
3)   Master Class. Student's Book & Practice Book. Edna Assis. ECB
4)   Practice Papers for Module E. ECB
5)   Night. Elie Wiesel. Publishers: Hiil & Wang.
 
4 יח"ל
1)     מילון יירכש במהלך שנה"ל
2)   Insights. Student's Book & Work Book. Naomi Loney. ECB
3)   New Develop Your Grammar. Ellen Zelenko. ECB
4)   Practice Papers for Module C. ECB
 
כיתה בגרותית אנגלית
3 יח"ל
1)   מילון יירכש במהלך שנה"ל
2)   Build Up. Judy Dobkins. Student's Book & Practice Book.ECB
3)   New Develop Your Grammar. Ellen Zelenko. ECB
 
4 יח"ל כיתה בגרותית
1)     מילון יירכש במהלך שנה"ל
2)   Insights. Student's Book & Work Book. Naomi Loney. ECB
3)   New Develop Your Grammar. Ellen Zelenko. ECB
4)   Practice Papers for Module C. ECB
 
  5 יח"ל כיתה בגרותית
1)     מילון יירכש במהלך שנה"ל
2)     New Practical Grammar for Proficiency. Marcelle Dray.ECB
3)   Master Class. Student's Book & Practice Book. Edna Assis. ECB
4)   Practice Papers for Module E. ECB
5)   Night. Elie Wiesel. Publishers: Hiil & Wang.
 
ADVANCED (כיתת אנגלית מואץ)
1)   English-English –Hebrew Dictionary Oxford
2)   Quest 5.Linda Taharlev. Student's Book & Work Book. UPP
3)   Practice Papers for Module E. ECB
4)   New Practical grammar for proficiency. Marcelle Dray.
5)   Night. Elie Wiesel. Publishers: Hiil & Wang.
 
"ככל שהספר טוב יותר, כך הוא משאיר יותר מקום לקורא" ( ג'קסון)