חוברת מקוונת י תכנית חדשה - שו''ת היסטוריה
כתובת: רח' התשעים ושלוש 2 תל-אביב; דואר אלקטרוני: reshit@sisma.org.il
טלפון : 03-6390164
פקס : 03-5370427
שעות קבלה:
בבנייה.png 
תלמידים יקרים,
לפניכם אוסף שאלות ותשובות ממבנים שונים. בכל סוף שאלה מופיע קישור לנושא החומר. בקישור זה מרוכזות שאלות נוספות באותו הנושא. האתר בבנייה ולכן ייתכנו שיבושים.
 
 

 
ש. במהלך השנים 1933-1935 ביצעו הנאצים פעולות רבות נגד היהודים בגרמניה. הצג את אחד מעקרונות האידיאולוגיה הנאצית והסבר כיצד אחת מהפעולות הללו מיישמת את עקרון זה. 
 
ת.

יום החרם – באפריל 1933 החל יום חרם בו הממשל הנאצי אסר על גרמנים לרכוש בחנויות יהודים. אירוע זה מיישם את העיקרון של אנטישמיות כיוון שהאנטישמיות מאמינה שהיהודים הם אנשים נחותים שלא צריכים להיות חלק מהחברה.

שריפת הספרים – ב-1934 ריכז הממשל הנאצי במרכזי הערים ספרים של יהודים או שעוסקים ביהודים ושרף אותם. אירוע זה מיישם את העיקרון של אנטישמיות בגלל שלפי האנטישמיות היהודים הם עם נחות שצריך להרחיק אותו מהחברה ושריפת הספרים למעשה מראה שהתרבות היהודית היא לא חלק מהתרבות הגרמנית והיא נחותה.

חוקי נירנברג ב-1935 קובעים שיהודי הוא מי ששלושה סבים וסבתות שלו הם יהודים. לפי החוקים יהודי אינו יכול להיות אזרח של גרמניה. אירוע זה מיישם את הרעיון של תורת הגזע לפיו הגזע היהודי הוא גזע נחות ("הורס תרבות") שצריך להיכחד. ע"י חוקי נירנברג יהודים יעזבו את גרמניה.

 
 
ש. הצג מה הם חוקי נירנברג והסבר את המשמעות שהייתה להם כלפי היהודים בגרמניה.
ת. חוקי נירנברג קובעים שיהודי הוא מי ששלושה מסביו/סבתותיו הם יהודים. לפי החוקים האלו שנקבעו ב-1935, יהודי אינו יכול להיות אזרח המדינה הגרמנית, חל איסור נישואין בין יהודים לארים וחל איסור יחסים בין יהודים לארים. המשמעות של החוקים האלו כלפי היהודים היא שהאמנציפציה של היהודים בוטלה ומעתה הם משוללים זכויות.
 
ש. בשנים 1933-1939 היו שלושה גלי הגירה של יהודים מגרמניה אל מדינות מחוץ אליה. גל הגירה ראשון ב-1933, גל הגירה שני ב-1935 וגל הגירה שלישי ב-1938. בחר את אחד מגלי ההגירה והסבר מהו האירוע שהוביל לכך שהיהודים יעזבו את גרמניה בגללו ומדוע.