חוברת מקוונת י תכנית חדשה - מצגות תשע''ז

​​מצגות תשע"ז

 

מצגות לכיתה י' תשע"ז

יחידה א' – עולם של מהפכות. המאה ה-18 ​​

יחידהיחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19

יחידה ג' - המאה הארוכה. 1900-1920

יחידה ד' – התקווה. 1920-1933

יחידה ה' – אענך בסתר רעם 1933-1939​

מצגות לכיתה י"א שניגשים בחורף תשע"ז

יחידה א' – עולם של מהפכות. המאה ה-18

יחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19יחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19יחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19

יחידה ג' – המאה הארוכה. 1900-1920

יחידה ד' – התקווה. 1920-1933

יחידה ה' – אענך בסתר רעם 1933-1939

יחידה ו' – שנות ראינו רעה 1939-1945

יחידה ז' – שנות התקומה 1945-1948

יחידה ח' – מעשה ידי להתפאר 1948-1967​

מצגות לכיתה י"א שניגשים בקיץ תשע"ז

יחידה א' – עולם של מהפכות. המאה ה-18

יחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19יחידה ב' – מהפכות ותמורות. המאה ה-19

יחידה ג' – המאה הארוכה. 1900-1920

יחידה ד' – התקווה. 1920-1933

יחידה ה' – אענך בסתר רעם 1933-1939

יחידה ו' – שנות ראינו רעה 1939-1945יחידה ו' – שנות ראינו רעה 1939-1945

יחידה ז' – שנות התקומה 1945-1948​