עבודת חקר - מחשבה - כתיבת העבודה

כתיבת העבודה

לאחר הגשת הצעת החקר ואישורה על-ידי המורה, ניגש לכתוב את העבודה. עבודה שתוגש לאחר 12.3.14 אין התחייבות של המורה לבדוק אותה. זכרו שהעבודה היא 50% מהציון הסופי של הבגרות שלכם.

ההסבר המופיע כאן הוא למעשה יוביל אתכם לקבל בעבודה עד 100. אם תיישמו את כל הפרטים הכתובים כאן בכל חלקי העבודה, אתם בהחלט יכולים להגיע לציונים גבוהים מאוד.

ההסברים המובאים כאן הם למעשה המחוון לפיו העבודה שלכם נבדקת על ידי אחראי הפרויקט ומשרד החינוך. בעת ביצוע בדיקת העבודה המורה עובר על העבודה ומבקש לראות שכל הצדדים שהובאו כאן בהסבר באים לידי ביטוי בעבודה עצמה.

המבוא

המבוא הוא החלק הראשון של העבודה. מטרתו היא להציג את העבודה ולהיות למעשה המבוא אליה – הדרך בה אני "נכנס" אל העבודה. זה השער אל העבודה.

מה מוצג במבוא:

·         שאלת החקר – במבוא עליכם להציג את שאלת החקר –

o        במה עוסקת שאלת החקר?

o        מדוע נבחרה דווקא שאלת החקר הזו?

o        על מה היא מבוססת מתוך העדות?

·         רקע היסטורי – המבוא יעסוק ברקע ההיסטורי לעבודה

o        מהם מרכיבי העדות בהם תיגע העבודה

o        באילו מקורות אתם מתכוונים להשתמש

·         העד והעדות – המבוא יציג את העד ואת העדות בקצרה

o        יש לכתוב מספר מלים על העד

o        יש לכתוב תקציר של תקציר העדות, כלומר – בכמה מלים, פסקה, היכן העד נולד, היכן היה בשואה, בקצרה מה עבר העד במהלך השואה ולסכם בחייו לאחר השואה.

·         השערה – במהלך העבודה כתבתם את שאלת החקר בה תעסקו בעבודה. את המבוא יש לחתום בהשערה שלכם לגבי מה תהיה התשובה של שאלת החקר. למשל: אם השאלה היא "מה היו המניעים של הכנסייה שלא לקרוא לנאצים להפסיק בהשמדת היהודים" אז ההשערה תהיה אחד המניעים שאגלה במהלך העבודה.

את המבוא יש לכתוב בסיום העבודה. זאת כיוון שאתם צריכים לכתוב את ההשערה – ומה התשובה תגלו רק לאחר שתסיימו את העבודה. המבוא מהווה 15% מהציון בעבודה.

 

 

גוף העבודה

גוף העבודה הוא בעצם החלק הראשון של העבודה העיונית הכתובה. חלק זה מחולק לשלושה חלקים, לתוכם ישולבו שני החלקים הנוספים: עריכת החקר והתשובה לה עם מסקנות ודיון.
מה מוצג בגוף העבודה:
·         רצף כרונולוגי – בעבודה יהיו שלושה פרקים:
o        פרק ראשון – עדות העד לפני השואה.
o        פרק שני – עדות העד במהלך השואה
o        פרק שלישי – עדות העד לאחר השואה
בכל אחד מהפרקים תופיע העדות של העד בתיחום הזמן המוגדר לפרק. כלומר: בפרק הראשון תופיע עדות העד לפני השואה ותיעצר בסיפור חייו במהלך השואה. החלק השני יתמקד בעדות העד בזמן השואה וכו'.
·         מרכיבי העדות – במהלך הצעת החקר כתבתם ארבעה מרכיבי עדות – אירועים, מקומות או אישים שהעד היה עד להם. במהלך העבודה עליכם להרחיב את מרכיבי העדות לכדי סיכום של כחצי עמוד לכל מרכיב.
 
איך זה נראה?

 

פרק ראשון

 

עדות העד לפני השואה

 

כאן אתם ממשיכים וכותבים את העדות של העד לפני השואה (אם זה פרק אחר אז התיחום הזמני שלו)
משה כהן נולד בעיירה מיר בשנת 1910, שם התחנך בישיבה המקומית ולאחר מכן המשיך לישיבה הגדולה... [וכו' וכו']

 

מיר
מיר היא עיירה קטנה בדרום מערב אוקראינה וכו'...
כאן אתם ממשיכים ומסכמים על העיירה מיר – אופי יהודי, כמות יהודים, יחסים עם הגויים, מיקום וכו'.
 
המשך העדות...
 
הערה חשובה
מרכיבי העדות חייבים להופיע בכל פרקי העבודה, ולפחות אחד בכל פרק. 
גוף העבודה מהווה 30% מציון העבודה.
 

עריכת החקר

החלק הזה, של שאלת החקר ותשובתה נקרא "עריכת החקר". עריכת חקר זהו השלב בו אתם שואלים את שאלת החקר שלכם ועונים עליה באמצעות מחקרים אקדמיים עליהם אתם נשענים [המחקרים האקדמיים הובאו בהצעת החקר]. כמובן שניתן להוסיף תמיד עוד מחקרים ומאמרים שלא נכתבו בהצעת החקר.
 
שאלת החקר יכולה להיכתב בכל אחד מהפרקים, בהקשר לעדות עצמה. כלומר, עליכם לכתוב הקדמה קצרה לפני שאלת החקר ולהסביר את הקשר בין שאלת החקר לעדות ומדוע דווקא בפרק זה של העבודה [למשל אם שאלת החקר שלכם עוסקת בתקופה שלאחר השואה, כמו למשל המעפילים, אז היא תובא בפרק שלישי ויכתבו כמה מלים לפני כן על הקשר בין שאלת החקר לעדות שעוסקת במעפילים.
 
התשובה לשאלת החקר צריכה להיות ארוכה, מפורטת ומבוססת על המקורות האקדמיים שהבאתם בהצעת החקר.
התשובה צריכה למזג טקסטים שונים, כלומר צריכה שתתבסס על כמה שיותר מקורות ולא על מקור אחד. יש חשיבות גדולה לבסס את הדברים שאתם כותבים על מספר טקסטים.
חלק זה מהווה 20% מציון העבודה

דיון, מסקנות וסיכום

בהמשך עריכת החקר עליכם להקדיש חלק לדיון בנוגע למה שכתבתם בתשובה לשאלת החקר, להסיק מסקנות או להגיע למסקנות שונות שאתם מזהים מתוך הטקסט וסיכום של הדברים שכתבתם בעריכת החקר.
חלק זה מהווה 10% מציון העבודה
 

עיצוב העבודה וכללי כתיבה אקדמאים

במהלך העבודה אתם נדרשים לשים דגש על שני דברים אלו:
עיצוב
חשוב שהעבודה תראה חיצונית באופן משביע רצון. חשוב שלעבודה יהיו כותרות מובנות. יש לכתוב את העבודה בגופן דוד 12 או 14 (לא יותר מכך). הכותרות תהיינה לא יותר גדולות מגודל 20.
כללי כתיבה אקדמית
במהלך העבודה עליכם לכתוב עפ"י כללי הכתיבה האקדמאית. נהוג באקדמיה שכאשר משתמשים במקור אקדמי [או כל מקור אחר] מציינים בסיום הפיסקה מהיכן הדברים לקוחים.
לדוגמה: כאן ייכתב הנושא של אושוויץ בנוגע לנושא העבודה שלנו ואז בסופה של הפסקה  (ישראל גוטמן, האנציקלופדיה של השואה כרך ג)
חלק זה מהווה 10% מציון העבודה
 
הגענו לחלק האחרון. בחלק זה עליכם לפתוח קובץ וורד ולהעתיק באופן מסודר את כל חלקי העבודה בהתאם למבנה העבודה עליו החלטתם.
*מבוא
לאחר מכן:
*פרק ראשון
*פרק שני
*פרק שלישי
את מרכיבי העדות עליכם להעתיק למיקום שלהם בהתאם לנושא (אם כתבתם על מקום/אירוע מזמן השואה עצמה, הוא יופיע בפרק שני ואם בחרתם אירוע/מקום/אישיות לאחר המלחמה - זה יופי בפרק שלישי).
את שאלת החקר תציבו גם כן במיקום שלה בהתאם לשאלה עצמה. וכן את הדיון והמסקנות מיד לאחר פרק שלישי.
רפלקציה - משוב אישי על העבודה
בסיום העבודה תכתבו רשימת מקורות מהצעת החקר.
 

עבודת צוות – ציון אישי וקבוצתי

בחלק זה יינתן לכם ציון של 25%.
עבודת צוות – ציון קבוצתי 10%
הציון ניתן על הגשת המטלות בזמן, הגעה בזמנים למפגש עם המורה ועל שינוי העבודה בהתאם להוראת המורה.
עבודת צוות – ציון אישי 15%

 

ציון זה ניתן על מידת ההשקעה האישית של כל אחד; יצירת אווירה חיובית בעבודה; לקיחת יוזמה ואחריות.