עבודת חקר - מחשבה - כללי הכתיבה בהיסטוריה
כללי הכתיבה האקדמיים

מקור שהוא ספר:
שם משפחה, אות/שם פרטי., שם הספר, עמודים, הוצאה, מקום ההוצאה, מועד.
דוגמה: באואר, י., השואה כזיכרון, ע' 34-38, יד ושם, ירושלים, 1991.
 
מקור שהוא מאמר בתוך ספר:
שם משפחה (של כותב המאמר), אות/שם פרטי., שם המאמר. בתוך: שם הספר, עמודים, הוצאה, מקום ההוצאה, מועד.
דוגמה: באואר, י., זיכרון השואה בתרבות. בתוך: תרבות השואה, ע' 435-440, יד ושם, ירושלים, 1988.

 

מקור שהוא ערך באנציקלופדיה

שם משפחה, אות/שם פרטי., שם האנציקלופדיה, מס' כרך, שם הערך, עמודים, הוצאה, מקום הוצאה, מועד.

דוגמה: גוטמן, י., האנציקלופדיה של השואה, כרך ב', בולגריה, ע' 344-347, יד ושם, ירושלים, 1990.

 
יש להקפיד לרשום באופן מדויק את הביבליוגרפיה, כולל פסיקים ונקודות ​