עבודת חקר - מחשבה - הצעת חקר

הצעת החקר

  מהי הצעת חקר

במוסדות אקדמאיים, כאשר סטודנט עומד לכתוב עבודה סמינריונית [עבודה מסכמת] או תזה בתואר שני, הוא כותב הצעת חקר בה הוא כותב מה הוא עומד לחקור ובמה הוא יתמקד.
מן הסתם אתם אינכם נדרשים לכתוב עבודות כאלה, אך עליכם לכתוב הצעת חקר קצרה בה אתם מכינים את עצמכם לקראת כתיבת העבודה עצמה.
הצעת החקר היא למעשה השלב הראשון בכתיבת העבודה. הצעת החקר מהווה 10% מהציון של עבודת החקר.
 
מרכיבי העדות
 
במהלך העבודה יהיה עליכם להרחיב 4-5 נקודות שברצונכם להעיר ולהאיר עליהם. נקודות אלו נקראות "מרכיב עדות" והן למעשה הרחבה על אירועים, מקומות או אישים מתוך הטקסט.
 
הסבר
כאשר מראיינים אדם והוא מספר על עיירה כלשהי בה התגורר, טבעי שהקורא יבקש לקבל על עיירה זו קצת יותר מידע – למשל מיקום העיירה, כמות היהודים בה, גורל היהודים בה, מאפיינים מיוחדים של העיירה ועוד. כך לגבי מקומות נוספים בהם העד היה כמו גטאות, מחנות, ערים ועיירות נוספים.
כך גם לגבי אירועים מסוימים כמו אקציות [פעולות איסוף], גירוש, השמדה וכו'. וכך גם לגבי אישים כמו מנהיגים נאצים, מנהיגים יהודים, ראשי יודנרט, קאפו  מפורסם או מנהיגים אחרים.
בחלק זה של הצעת החקר אתם תכתבו את נושא מרכיב החקר וכיצד הוא משתייך לתקציר ולשאלת החקר. למשל, אם העד היה בגטו ורשה ושאלת החקר שלכם עוסקת בילדות בגטו ורשה, אתם תכתבו: מרכיב עדות גטו ורשה – הרחבה אודות הילדים בגטו ורשה ותפקידם בחברה של הגטו. [דוגמה]
 
שאלת חקר
 
שאלת החקר היא הציר המרכזי עליו נשענת העבודה. מהלך העבודה יהיה חקירת נושא מסוים היוצא מתוך התקציר. למשל, אם העד מספר על כך שהיה במחנה המשפחות של הפרטיזנים, שאלת החקר שלכם תוכל להיות: "מה היו הקשיים המיוחדים של מחנה המשפחות של הפרטיזנים מול שאר מחנות הפרטיזנים".
את שאלת החקר ננסח ביחד, כאשר תגישו את התקציר, ואתם תכניסו אותה להצעת החקר באופן מדויק כפי שתנוסח יחד.
 
חקירת השאלה
 
השאלה שלנו עוסקת בנושא רחב ועלינו לחקור טרם נענה על השאלה מספר גורמים שהובאו בתוכה. למשל, אם שאלת החקר שלנו היא ככתוב למעלה אז עלינו לשאול לפני כן – מהם פרטיזנים? מהו מחנה המשפחות? מה ההבדל בין מחנה זה למחנות הפרטיזנים האחרים?
 
רשימת מקורות ראשונית
 
כל עבודה אקדמית מבססת עצמה על מקורות אקדמיים מוסמכים. מקורות אלו הם ספרים, מאמרים, מחקרים, פרסומים אקדמיים, אתרי אינטרנט מחקריים [ויקיפדיה לא נחשב!], עיתונות חוקרת ועוד.
 
לקראת סיום הצעת החקר עליכם למצוא לפחות 6 מקורות שבהם תעסקו. עליכם לנסוע לספריה אקדמית ולהיעזר בספרנית על מנת למצוא חומרים בנושא. למשל: מי ששאלת החקר שלו היא בנושא מרד גטו ורשה [המאפיינים המיוחדים של מרד גטו ורשה לעומת מרידות אחרות בגטאות] יצטרך למצוא חומר על המרד עצמו, וכן על המקומות והאישים שכתב במרכיבי העדות [לכל מרכיב עדות לפחות מקור אחד].
 
בכל רגע נתון ניתן ליצור קשר עם המורה [050-9171994].
 
ניתן לפנות לבית ווהאלין בגבעתיים ברחוב כורזין. אל המקום מגיע קו 104 לכיוון תל-השומר. אתם יורדים באלוף-שדה פינת כורזין והולכים ברגל מספר רגעים. מצד ימין ברחוב כורזין עצמו תראו את בית ווהאלין. תוכלו לגשת לספרנית חני ולבקש ממנה סיוע במציאת חומרים.
כמו כן תוכלו לפנות לספרית בית אריאלה שליד בתי המשפט ברחוב שאול המלך וכן תוכלו לפנות לספריה באוניברסיטת תל-אביב או לספריות בכל אחת מהמכללות באזור המרכז וכן לספריות נוספות וגם לספריית בית הספר.
שימו לב, כי בחלק זה של הצעת החקר עליכם לכתוב את רשימת המקורות ולהביא את הספרים או צילום של המאמרים אתכם.
 
שימו לב כי יש אופן מיוחד לכתיבת רשימת מקורות:
 
מקור שהוא ספר:
שם משפחה, אות/שם פרטי., שם הספר, עמודים, הוצאה, מקום ההוצאה, מועד.
דוגמה: באואר, י., השואה כזיכרון, ע' 34-38, יד ושם, ירושלים, 1991.
 
מקור שהוא מאמר בתוך ספר:
שם משפחה (של כותב המאמר), אות/שם פרטי., שם המאמר. בתוך: שם הספר, עמודים, הוצאה, מקום ההוצאה, מועד.
דוגמה: באואר, י., זיכרון השואה בתרבות. בתוך: תרבות השואה, ע' 435-440, יד ושם, ירושלים, 1988.

 

מקור שהוא ערך באנציקלופדיה

שם משפחה, אות/שם פרטי., שם האנציקלופדיה, מס' כרך, שם הערך, עמודים, הוצאה, מקום הוצאה, מועד.

דוגמה: גוטמן, י., האנציקלופדיה של השואה, כרך ב', בולגריה, ע' 344-347, יד ושם, ירושלים, 1990.

 
יש להקפיד לרשום באופן מדויק את הביבליוגרפיה, כולל פסיקים ונקודות 
 
מבנה העבודה
 
בחלק זה של הצעת החקר תכתבו את מבנה העבודה – מה הם ראשי הפרקים שלכם ומה הם תתי-הנושאים שבהם תעסקו.
את מבנה העבודה נחבר יחדיו.
בתוך נושא זה עליכם להרכיב תוכן עניינים שיהיה מבנה העבודה, למשל:
 
מבוא
פרק ראשון - עדות העד לפני השואה
מרכיב עדות ראשון
פרק שני - עדות העד במהלך השואה
מרכיב עדות שני
מרכיב עדות שלישי
שאלת החקר
תשובה לשאלת החקר
דיון ומסקנות
פרק שלישי - עדות העד לאחר השואה
מרכיב עדות שלישי
סיכום
רפלקציה
רשימת מקורות