חוברת מקוונת בהיסטוריה - תנועת המרי העברי

תנועת המרי העברי

ארגון משותף לשלוש המחתרות - ההגנה, האצ''ל והלח''י, שמטרתו היה שיתוף פעולה בין המחתרות במאבק נגד בריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה עד להקמת מדינת ישראל.

בפועל, התנועה התקיימה כ-10 חודשים בלבד, במהלכם ביצעה פעולות שונות ומגוונות כנגד הצבא הבריטי בארץ-ישראל. בעקבות השבת השחורה הודיעה ההגנה כי היא פורשת ובכך למעשה הובילה לסיומה של התנועה.

 

ויקי.jpg