חוברת מקוונת בהיסטוריה - תל-אביב

תל-אביבקובץ:TelAviv-paam4.jpg

"העיר העברית הראשונה" - ב-1909 הוכרזה העיר העברית הראשונה מצפון ליפו.

החל מהעשור הראשון של המאה ה-20 החלו יהודים שהתגוררו ביפו לעזוב את יפו ולעבור לאדמות מצפון לה.

הדחיפה הגדולה של תל-אביב החלה בעקבות מאורעות תרפ''א שהובילו להגירה גדולה של יהודים מיפו לתל-אביב ולהגדלת שטחה.

במהלך העלייה הרביעית והעלייה החמישית התפתחה מאוד העיר תל-אביב ובין היתר בעקבות המרד הערבי הגדול הפכה לעצמאית מיפו, הוקם בה נמל והיא הפכה לגדולה יותר ויותר.

כיום תל-אביב היא העיר השנייה בגודלה בישראל, לאחר ירושלים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 משמאל: תמונתו של הרחוב הראשון בתל-אביב, רח' הרצל בזמן הקמת העיר. מתוך ויקיפדיה