חוברת מקוונת בהיסטוריה - פרק ד' יחידה א

פרק ד' יחידה א'

 

 

פרק ד': מלחמת העולם הראשונה והישוב היהודי בארץ ישראל (תרע"ד- תרע"ח, 1918-1914)

 

1. הגורמים למלחמת העולם הראשונה - גורמי רקע וגורמים ישירים. (האימפריאליזם המודרני, חוזים ובריתות, מדינות המרכז ומדינות ההסכמה, מירוץ החימוש).
3. מעורבות ארה''ב במלחמה 14 הנקודות של הנשיא ווילסון.
4. יציאת רוסיה מהמלחמה, הסכם ברסט - ליטובסק המהפכה הבולשביקית.
5. המדיניות הבריטית במזרח התיכון במהלך המלחמה - מכתבי מק הון, הסכם סייקס פיקו, הצהרת בלפור.
6. קשיים כלכליים מדיניים וביטחוניים בא"י בתקופת המלחמה, התמודדות הישוב היהודי.
7. נאמנות בתקופת המלחמה - התלבטות הישוב והתנועה הציונית בשאלת הנאמנות בתקופת המלחמה, התעתמנות, גיוס לצבא הטורכי, הקמת הגדודים העבריים, הקמת ניל"י.
8. הצהרת בלפורתוכנה ומשמעותה לציבורים שונים (בריטים, ציונים, מתנגדי הציונות, הערבים).
9. תוצאות המלחמה - חוזה ורסאי, הקמת חבר הלאומים, מפת אירופה אחרי המלחמה, המשטרים במדינות החדשות, הקמת חבר הלאומים.