חוברת מקוונת בהיסטוריה - פרק ג' יחידה א

פרק ג': עלית הלאומיות בעמים ובישראל

 
1. [[שורשי הלאומיות|שורשי הלאומיות באירופה וביטוייה בארצות הבלקן, באיטליה ובגרמניה- לבחור שתי מדינות. לא בתכנית הלימודים תשע"ד
2. [[קרל מרכס והסוציאליזם - מלחמת המעמדות, אחדות פועלי העולם (אינטרנציונאל). - לא בתכנית הלימודים תשע"ד
3. מבשרי הציונות - רעיונותיהם ותכניותיהם של הרב קלישר והרב אלקלעי ומשה הס, על רקע תקופתם, מבשרי הציונות.
4. חיבת ציון - התהוות התנועה התפתחותה, קשייה והישגיה.
5. מנהיגי תנועת חיבת ציוןפינסקר, החוברת "אוטואמנציפציה", לילינבלום, הרב מוהליבר, הנצי"ב.
6. עלייה ראשונה (תרמ"ב- תרס"ג, 1904-1881) מניעי העלייה, הרכב העולים מהמזרח ומהמערב, עליית "אעלה בתמ"ר", המושבות הראשונות, הקשיים, הברון רוטשילד ושיטת האפוטרופסות, עימותים בין "ישוב הישן" לבין "הישוב החדש", פולמוס השמיטה ופולמוס גדרה כמשקפים מאבק על אופי החיים
המתהווים בארץ.
העליה הראשונה, האם ראשונה?
7. הרצל - רעיונותיו במדינת היהודים, אלטנוילנד.
פעולותיו: כינוס הקונגרס הציוני, הקמת התנועה הציונית.
פעילותו המדינית להשגת הצירטר.
הישגים: תוכנית באזל, אוצר התיישבות היהודים, קרן קיימת לישראל.
פולמוס אוגנדה.
8. זרמים בתנועה הציונית - ציונות מדינית, ציונות מעשית, ציונות סינטתית, ציונות סוציאליסטית, ציונות רוחנית. ציונות דתית: הרקע להקמת תנועת המזרח"י: "הקול הקורא", הרב ריינס, מנהיג המזרחי וגישתו לציונות, עמדת המזרחי בפולמוס אוגנדה.
9. [[המתנגדים לתנועה הציונית - הטריטוריליסטים, החרדים, הבונדיסטים, האוטונומיסטים, הרפורמים. - לא בתכנית הלימודים תשע"ד
10. התפשטות הרעיון הציוני בארצות האסלאם ובתפוצה הספרדית, (ארצות הבלקן), עד הצהרת בלפור: קשיים ודרכים. פעולתו הציונית של מרקו ברוך. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
11. עלייה שנייה (תרס"ד –תרע"ד, 1914 – 1904) - מניעי העלייה, מאפייני העולים והשקפותיהם, עליית התימנים (יבנאלי), דת העבודה (א.ד. גורדון), הקשיים בארץ, דרכי התמודדות, כיבוש העבודה, כיבוש השמירה, החייאת השפה העברית (ריב הלשונות), הקמת הקבוצה, ייסוד "אחוזת בית" (תל אביב), הרב יצחק הכהן קוק - רבם של יפו והמושבות-ומסע הרבנים.