חוברת מקוונת בהיסטוריה - פרק ב' יחידה א

פרק ב' יחידה א'

פרק ב': מעמד היהודים במדינות השונות במחצית השניה של המאה ה- 19

 
1. השתלבות היהודים בארצות האמנציפציה במערב אירופה, התגובות השונות לאמנציפציה, אורותודוכסיה, ניאו-אורתודוכסיה, הרפורמים. המרת דת והתבוללות.
2. האנטישמיות המודרנית - הגורמים והמאפיינים של האנטישמיות המודרנית, (בהשוואה לשנאת ישראל בעבר), תורת הגזע, דרויניזים חברתי.
ביטוייה של האנטישמיות: במערב אירופה ובמרכזה.
הגורמים לאנטישמיות ברוסיה, פרעות "הסופות הנגב", פרעות קישינב, עלילת הדם של ביליס, הפרוטוקולים של זקני ציון.
ההשוואה בין האנטישמיות במערב אירופה ובמרכזה לבין האנטישמיות ברוסיה.
3.  יהודי ארצות האסלאם - היחס ליהודים בארצות האיסלם השונות, לפני מעורבות המעצמות מעמדם המשפטי הכלכלי והחברתי, ארגון הקהילות, החינוך. התמורות שחלו אחרי מעורבות המעצמות (באימפריה עותומאנית, בתימן, באירן ועירק, בארצות צפון אפריקה - לבחור 2 מדינות).
ביטוי אנטישמיות: עלילת הדם בדמשק - סוריה, ביטוי אנטישמיות בארצות הקולוניאליות (אלג'יריה). חלק זה אינו נכללת בתכנית לעולים חדשים
4. ההגירה הגדולה גורמיה, אופייה וכיווניה.
5. [[קליטת יהודית ארצות הברית - הקליטה של המהגרים היהודים בארצות הברית: קשיים כלכליים וחברתיים, ארגונים מסייעים: (הג'וינט הייאס, לנדסמאנשפטים ובני ברית). - לא בתכנית הלימודים תשע"ד