חוברת מקוונת בהיסטוריה - פרק א' יחידה א

פרק א' יחידה א'

פרק א': היישוב היהודי בארץ ישראל ("היישוב הישן") - אורח חיים ותמורות

 
1. הכמיהה לציון - ביטויי הכמיהה, העליות לארץ במאה ה- 19 ומניעיהן.
2. היישוב הישן - הרכב היישוב לגווניו -  המעמד המשפטי, ארגון קהילות האשכנזים (כוללים) והספרדים , "החכם באשי", הקיום הכלכלי, החלוקה ומשמעותה, פעילות השד"רים.
3. תמורות במחצית השנייה של המאה ה-19 בתחום החינוך (בי"ס למל מקווה ישראל) ובתעסוקה, ביוזמה עצמית וביוזמת נדבנים (מונטיפיורי ורוטשילד).
4. בתחום ההתיישבות: "היציאה מן החומות", הרחבת הישוב היהודי בערי הקודש ובערי החוף, נסיונות בהתיישבות חקלאית (מוצא, פתח תקווה וגיא אוני).