חוברת מקוונת בהיסטוריה - מחנות העקורים

מחנות העקורים

בתום מלחמת העולם השנייה ועם שחרור מחנות העבודה ומחנות הריכוז ברחבי אירופה, ובעיקר במערב אירופה, עסק צבא בעלות הברית (צבאה של ארה"ב בעיקר) בשיקום היהודים.

היהודים רוכזו במחנות הריכוז והעבודה שהפכו למחנות עקורים, הובאו רופאים, הובא מזון ותנאים סניטריים המאפשרים לחיות בכבוד, וכל זאת עד למציאת פתרון לשאלה העיקרית - מה יעשו כעת?

רוב העקורים נשארו לבדם, לרובם הגדול כל המשפחה נספתה במהלך השואה וחלקם הגדול ביקש לעלות לארץ-ישראל.

בארצות מזרח אירופה לא היו מחנות עקורים מהסיבה העיקרית ששלטון ברית המועצות דרשו מהיהודים לחזור ולהשתלב בחיי החברה. על כן ארגון הבריחה דאג להעביר יהודים ממזרח היבשת למערבה ולמחנות העקורים כתחנה לפני ארץ-ישראל.