חוברת מקוונת בהיסטוריה - יחידה ב'

 

יחידה ב' - כיתה י"א

יחידת הלימוד השנייה בהיסטוריה (שאלון 107) מקיפה 60% מהציון הסופי לשתי יחידות הלימוד.

בבחינה זו ארבעה חלקים:

חלק א' - עוסק ביישוב היהודי בשנים 1919-1939

חלק ב' - עוסק ביישוב היהודי בשנים 1939-1948

חלק ג' - עוסק בנושא השואה בשנים 1939-1945

חלק ד' - עוסק בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה.