חוברת מקוונת בהיסטוריה - יחידה א'

 

יחידה א' - כיתה י'

  

יחידה ראשונה בבגרות בהיסטוריה של שתי יחידות הלימוד (שאלון 106), מקיפה 40% מהחומר הנלמד.

בבחינה זו ארבעה חלקים:

פרק א' יחידה א|פרק א' - תקופת היישוב הישן בארץ-ישראל - לא בתכנית הלימודים תשע"ד

פרק ב' - מעמד היהודים במחצית השנייה של המאה ה-19

פרק ג'​ - הלאומיות בישראל ובעמים

פרק ד' יחידה א|פרק ד' - מלחמת העולם הראשונה והיישוב היהודי בארץ-ישראל. - לא בתכנית הלימודים תשע"ד

תקופת בית שני (נושא בחירה)