חוברת מקוונת בהיסטוריה - חלק ד'
חלק ד' - בעיות יסוד של מדינת ישראל בעשורים הראשונים
 
 
פרק ראשון:  מאורעות
1.       קיבוץ גלויות העלייה הגדולה, מדיניות ובעיות עלייה וקליטה. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
2.       מאורעות שהסעירו את מדינת ישראל - רק לעולים חדשים. רק משפט אייכמן
                     א.         פרשת השילומים מגרמניה, פרשת קסטנה, משפט אייכמן.
                      ב.         אירועי ואדי סאליב.
 
פרק שני: בעיות ביטחון
1.       [[החרם הערבי, המסתננים, פעולות תגמול, הרקע למלחמת סיני, המלחמה ותוצאותיה
 
פרק שלישי: כלכלה והתיישבות
1.       [[התפתחות כלכלית במדינת ישראל בעשורים הראשונים למדינה
2.       התיישבות בעשורים הראשונים למדינה. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים