חוברת מקוונת בהיסטוריה - חלק ג'
חלק ג' - השואה 
 
 
 
פרק ראשון: המדיניות הנאצית בגרמניה  (תרצ"ג- תרצ"ט 1939-1933)
                     א.         השוואה לאנטישמיות המסורתית בימי-הביניים ולאנטישמיות המודרנית.
                      ב.         האידיאולוגיה הנאצית נגד היהודים ונגד היהדות.
2. [[התבססות המשטר הנאצי בגרמניה
4.      שנת 1938 כשנת מפנה      
5.       תגובות יהודי גרמניה למדיניות הנאצים לשלביה לא בתכנית הלימודים של 
פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים117
6. [[תגובות מדינות אירופה למדיניות הנאצים עד מלחמת העולם השנייה
7.       [[תגובת הישוב היהודי ותגובת יהודי העולם למדיניות הנאצית
 
פרק שני: שלבים במלחמת-העולם השנייה ובמדיניות הנאצים כלפי היהודים (תרצ"ט-תש"ה 1945-1939)
1.       1941-1939 השלב הראשון
                     א.     מהלך מלחמת-העולם השנייה עד לפלישה לברית-המועצות.
               ב.   מדיניות הנאצים כלפי יהודי אירופה:  אגרת הבזק, תכניות לריכוז היהודים (לובלין, מדגסקר), הקמת הגטאות, הקמת מחנות עבודה.
2.       1945-1941 השלב השני
                     א.         מהלך מלחמת-העולם השנייה מהפלישה לברית-המועצות עד לסיום המלחמה.
                      ב.        שלבים בפתרון הסופי: פעולות אינזצגרופן, בעיקר בשטחי בריה"מ בבי יאר ופונאר, ועידת ואנזה, מחנות 
                          השמדה, חיסול גטאות, מצעדי המוות.
3.      [[גורל יהודי אירופה - יהודי מזרח אירופה ומערבה, ארצות הבלקן וארצות צפון אפריקה.
 
פרק שלישי: העמידה היהודית
          א.         היודנראטים: הרכבם, תפקידיהם, פעולותיהם והדילמות שעמדו בפניהם בתקופה שלפני השילוחים למחנות ההשמדה ולאחריהם. דוגמאות מראשי היודנראטים: צ'רניאקוב, רומקובסקי, ד"ר אלקס ו/או אחרים.
          ב.         ההנהגה הרבנית, שו"ת בגטאות, דרשות הרבי מפיאסצ'נה, הרב קרליבך.
4.       התנגדות מזוינת בגטאות במחנות ואצל הפרטיזנים
5.     הצלת יהודים בשואה ניסנות הצלה של יהודים ע"י יהודים וגויים, תכנית אירופה פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
  
פרק רביעי: מדינות ועמים (קבוצות ויחידים) לנוכח השואה
1.       המדינות הכבושות, המדינות הגרורות.
2.        בנות הברית
3.        העולם החופשי.
4.        מוסדות וארגונים בין-לאומיים. הכנסייה והצלב האדום. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
5.        חסידי אומות העולם.  לא בתכנית הלימודים של 117
 
פרק חמישי: היישוב בארץ-ישראל לנוכח השואה
1.       [[מידע ומודעות לגורל יהודי אירופה שנת המפנה -  1942.
 
פרק פרק שישי: לאחר שואה
1. העם היהודי לאחר השואה שארית הפליטה: ניסיונות שיקום, שיבה לארצות המוצא, תנועת "הבריחה", מחנות העקורים והקשר עם שליחי ארץ-ישראל.
2. העם היהודי לאחר השואה: שינויים דמוגרפיים, העברת מרכז הכובד מאירופה לארצות-הברית ולארץ-ישראל.