חוברת מקוונת בהיסטוריה - חלק ב'
חלק ב' - היישוב היהודי בשנים 1939-1948
 
פרק ראשון: הישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונית בתקופת המלחמה
                     א.         שיתוף: גיוס לצבא הבריטי, הקמת הבריגדה, הצנחנים, כ"ג יורדי הסירה.
                     ב.         מאבק: 
                                         i.      עליה בלתי לגלית (העפלה), מאירופה ומארצות האיסלם.
                                         ii.      התיישבות גוש עציון.
                                         iii.      מחתרות- עמדותיהם ופעילותם במלחמה, ניסיונות התיישבות בנגב.
2.       פעילות ציונית בארצות האסלאם והמערב פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
                     א.         תכנית בילטמור (1942) ועידת פריס (1946).
                     ב.         הפעילות הציונית בארצות האיסלם.

פרק שני: המאבק להקמת המדינה (תש"ה-תש"ז 1947-1945 )
1.       מדיניות ממשלת בריטניה לאחר המלחמה, גורמיה וביטוייה. הקמת הליגה הערבית.
2.      תגובת הישוב נוכח האכזבה ממדיניות בריטניה: תנועת המרי  פעולותיה ופירוקה, המשך פעולות המחתרת, העפלה מאירופה ומארצות האיסלם, התיישבות: הקמת 11 הנקודות בנגב, העליה לביריה.
3. ארץ ישראל בזירה הבינלאומית ועדת מוריסון גריידי, ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית מסקנותיה והצעותיה. העברת שאלת א"י לאו"ם, ועדת אונסקופ, הצבעה בעצרת האו"ם, תגובת היישוב היהודי ותגובת הערבים.
 
 
פרק שלישי: מלחמת העצמאות
פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
1.       תקופה הראשונה הכוחות הנלחמים, המלחמה בדרכים ובערים מעורבות, המצור על ירושלים, תכנית ד', מבצע נחשון, נפילת גוש עציון.
2.       הכרזת המדינה הקמת צה"ל ופירוק המחתרות.
3.      התקופה השנייה פלישת מדינות ערב ובלימתם, המערכה על ירושלים, נפילת הרובע היהודי, המבצעים העיקריים עד להפוגה הראשונה. החזית הירדנית, החזית המצרית, קרבות עשרת הימים הפוגה שנייה ותוכנית ברנדוט, מבצעים אחרונים.