חוברת מקוונת בהיסטוריה - חלק א'
חלק א' - היישוב היהודי בשנים 1918-1939 
 

בחלק זה נלמד: 

פרק ראשון: הישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונית
1.  [[המשטר הצבאי הבריטי ויחסו לישוב
3. ארגון היישוב ומוסדותיו - כנסת ישראל, אסיפת הנבחרים, הועד הלאומי,הרבנות הראשית, הסתדרות העובדים, ההגנה, הסוכנות היהודית. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
4. הגושים הפוליטים בישוב - השקפות אידיאולוגיות ומוסדות, הגוש הפועלי  והגוש האזרחי, הגוש הדתי הציוני והלא ציוני, הגוש העדתי. פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
5.  [[ז'בוטינסקי והקמת ההסתדרות הציונית החדשה (הצ''ח)

 

פרק שני: עליה והתיישבות בארץ ישראל
1.       עלייה שלישית
                     א.         מניעים אידיאולוגיים.
                      ב.         קשיי העלייה והתמודדות.
                      ג.          פריסה גיאוגרפית וצורות התיישבות.
                      ד.          תרומת העלייה השלישית ליישוב היהודי בארץ-ישראל
2.       [[עלייה רביעית - מניעים, הרכב העולים, קשיים והתמודדות. -
                     א.         מניעים אידיאולוגיים.
                      ב.         פריסה גיאוגרפית וצורות התיישבות.
                      ג.          תרומת העלייה השלישית ליישוב היהודי בארץ-ישראל
3.       [[עלייה חמישית - מניעים, הרכב העולים, קשיים והתמודדות.
                     א.         מניעים אידיאולוגיים.
                      ב.         פריסה גיאוגרפית וצורות התיישבות.
                      ג.          תרומת העלייה השלישית ליישוב היהודי בארץ-ישראל
                     א.         תנועת הפועל המזרחי והרקע להקמתה, המרד הקדוש.
                      ב.         האידיאולוגיה של הפועל המזרחי "תורה ועבודה" ומימושה בהתיישבות: המושב הדתי, הקיבוץ הדתי.
                      ג.          מנהיגי הפועל המזרחי: שח"ל (שמואל חיים לנדאו), והאדמו"ר החלוץ (רבי ישעיהו שפירא) פרק זה לא
                  נכלל בתכנית לעולים חדשים
                      ד.           ההתיישבות בכפר חסידים ובבני ברק, התיישבות פועלי אגודת ישראלפרק זה לא נכלל בתכנית לעולים
                   חדשים
 

 

פרק שלישי: יחסי ערבים יהודים בריטים בא"י בין מלחמות העולם
1.   ההתעוררות הלאומית של הערבים בארץ ישראל וגורמיה פרק זה אינו נכלל בתכנית לעולים חדשים
2.   [[מאורעות תר''פ-תרפ''א (1921-1920) ועדת היקרפט, הספר הלבן של צ'רצ'יל ומשמעותו
5.  תגובות היהודים למאורעות (הוויכוח הבלגה מול תגובה)
1. בטחון-הקמת ההגנה, התפתחות כוחות מגן לגליים ובלתי לגליים, תרומתו של אורד וינגיט, הקמת האצ"ל.
2. התיישבות- מניעים אסטרטגיים, חומה ומגדל.

שימוש בדפי ויקי