חוברת מקוונת בהיסטוריה - חיים ויצמן

חיים ויצמןWeizmann 1948.jpg

מראשי היישוב היהודי והנהגת התנועה הציונית. חברותו עם הלורד בלפור הובילה בהמשך להצהרת בלפור ב-1917. ב-1907 הנהיג את הזרם של הציונות הסינתטית.

במהלך השנים פעל רבות במטרה להשיג הסכם עם הערבים בארץ-ישראל כמו למשל הסכם פייסל-ויצמן, ועמד בראש ועד הצירים'

לאחר קום המדינה נבחר לנשיא הראשון של מדינת ישראל.