חוברת מקוונת בהיסטוריה - השבת השחורה

השבת השחורה (מבצע ברודסייד)

כינוי שניתן ליום שבת, פרשת קורח, יוני 1946, בו ערך השלטון הבריטי בארץ-ישראל (המנדט הבריטי) פעולות רבות נגד הנהגת היישוב היהודי ובין היתר עוצר על קיבוצים, מושבים וערים.

במסגרת הפעילות המשטרית הבריטית נערכו חיפושים של כלי נשק מבית לבית ואף נמצאו סליקים רבים (מקומות מחבוא), כשהגדול ביניהם הוא בקיבוץ יגור, שם הוחבא נשק רב.

מטרת הפעילות הייתה לשבור את רוחו של הפלמ''ח ולהשאיר את ארגון ההגנה ללא הנהגה.

ויקי.jpg