חוברת מקוונת בהיסטוריה - העפלה

העפלה

ההעפלה היא עלייה בלתי חוקית בתקופת השלטון המנדטורי בארץ-ישראל.

במהלך השנים 1929-1948 הממשל הבריטי צמצם מאוד את עליית היהודים לארץ-ישראל, זאת למרות הסכנות הגדולות של אי-הצלת היהודים מאירופה במהלך שנות השלושים.

בשל כך החליטו מנהיגי היישוב להשקיע מאמצים רבים בהעלה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל במטרה לסייע להתיישבות ולהציל אותם.

לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה, החלה ההעפלה להתעצם והפכה למאבק של ממש בבריטים.

 

 

ויקי.jpg