חוברת מקוונת בהיסטוריה - הספר הלבן

הספר הלבן

 

"הספר הלבן" הוא כינוי לדוח שהציג שר המושבות הבריטי בפני הפרלמנט הבריטי בנוגע למדיניות שלו בארץ-ישראל בזמן השלטון המנדטורי עליה.

בא"י נערכו שלושה ספרים לבנים - הספר לבן הראשון לאחר מאורעות תרפ''א, הספר השני לאחר מאורעות תרפ''ט והשלישי בעקבות המרד הערבי הגדול - מאורעות תרצ''ו.

בכל ספר לבן שהוצג הייתה נסיגה משמעותית יותר של הממשל הבריטי מהצהרת בלפור ובניגוד לכתב המנדט.

 

  

ויקי.jpg