חוברת מקוונת בהיסטוריה - הסוכנות היהודית - מושג

הסוכנות היהודית

 

הסוכנות היהודית הייתה הזרוע הביצועית של ההסתדרות הציונית והייתה אחראית על הקשר בין היהודים בארץ ליהודים בגולה

 

ו

 

 

 

יקי