חוברת מקוונת בהיסטוריה - המרד הערבי הגדול

המרד הערבי הגדול (מאורעות תרצ"ו)

מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט החלו ב-1936 בהכרזה על שביתה מצד ערביי ארץ-ישראל, בהנהגתו של חאג' אמין אל חוסייני ושל הוועד הערבי העליון כנגד היהודים ביישוב היהודי וכנגד הבריטים.

השביתה שאמורה הייתה לכאורה לשבור את המשק היהודי, הפכה להיות הצלחה אדירה מבחינת היהודים ובמהלך שנות המרד, היהודים התנתקו מהתלות במשק הכלכלי הערבי, הקימו את נמל תל-אביב והוקמו מפעלים רבים.

המרד הערבי הסתיים לאחר התערבות גסה של השלטון הבריטי.

סרטון1.jpg