חוברת מקוונת בהיסטוריה - המאבק הרצוף

המאבק הרצוף

בניגוד לעמדת ההגנה בנוגע למאבק הצמוד, האצ''ל והלח''י האמינו כי המאבק נגד בריטניה צריך להיות רצוף במטרה לבצע כמה שיותר פגיעות נגד הבריטים עד להסגתם מארץ ישראל.

הנהגת היישוב וארגון ההגנה התנגדו למדיניות זו של המחתרות ודרשו להפסיקה. בעקבות כך החלה תקופת הסזון - הלשנות של חברי ההגנה על חברי האצ"ל.