חוברת מקוונת בהיסטוריה - ההגנה

ארגון ההגנה

ארגון ההגנה הוא הארגון הצבאי הרשמי של היישוב היהודי, שהיה בעל אופי מחתרתי, אבל מצד שני היה רשמי והציג את היכולות הצבאיות של היישוב היהודי.ארגון ההגנה הפך לצה"ל עם הקמת המדינה.

 ויקי.jpg