חוברת מקוונת בהיסטוריה - האצ''ל

האצ"ל

 סמל האצ"ל

האצ"ל - ארגון צבאי לאומי, היה ארגון מחתרתי שהזדהה עם דיעותיו האידיאולוגיות של זאב ז'בוטינסקי . במהלך המאבק עם הבריטים לפני הקמת המדינה (בעיקר בשנים 1944-1948) הוכר ע"י הבריטים כארגון טרור והבריטים נלחמו בו ביד קשה.

הארגון נקט עמדה ימנית אקטיבית והתנגד לפסיביות של הנהגת היישוב, כפי שהם ראו זאת. בראש האצ"ל עמד מנחם בגין ז"ל.

 

 

ויקי.jpg