חוברת מקוונת בהיסטוריה - דעת הקהל

דעת קהל

דעת קהל הוא אופי החשיבה של הציבור בנושא מסוים. בדמוקרטיה יש לשלטון חשיבות גדולה לגבי מה הציבור חושב בנוגע למדיניות שהוא מפעיל ועל כן הוא מושפע מדעת קהל.

במהלך מאבקים לקידום אינטרסים שונים, ארגונים מנסים להשפיע על דעת הקהל הכללית כדי שיתמכו באינטרס של הארגון.