חוברת מקוונת בהיסטוריה - בית''ר

בית"ר

Betar1.jpg

ביתר - תנועת הנוער של התנועה הרוויזיוניסטית בראשות זאב ז'בוטינסקי, היא ראשי תיבות של "ברית יוסף תרומפלדור".

תנועה זו הוקמה ב-1923 בלטביה כהמשך לפעילות של הגדודים העבריים. ז'ובטיניסקי הקים תנועה זו לאחר מאורעות תרפ''א בהם הבין כי הבריטים לא מסייעים להגנה על היהודים.

מטרת התנועה הייתה, ועדיין, לחנך את חניכיה לאקטיביזם [=פעילות]  התקפי מול אויבי המדינה.

  

 

ויקי.jpg