ארגון היישוב ומוסדותיו - עבודת הגשה

בפרק זה למדנו על חמישה ארגונים שהיו הבסיס השלטוני של היישוב היהודי בזמן המנדט הבריטי.

הנחיות

בחר שני ארגונים מהרשימה הבאה: כנסת ישראל, אסיפת הנבחרים, הוועד הלאומי, הרבנות הראשית, הסוכנות היהודית - לפני קום המדינה.

הסבר כיצד שני הארגונים שבחרת סייעו להקמת המדינה וכיצד מימשו את הזכות להגדרה עצמית של היהודים על ארץ-ישראל. הסבר מה היה יחסו של המנדט הבריטי לארגונים אלו ומה היה תפקידם העיקרי בתקופת היישוב

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים