פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
מושגים בשואהשכבה ט'עמיחיקובץ מצורף
למידה מתוקשבתלחץ כאןשכבה ט'אוהד
הספר הלבן השלישילחץ כאןשכבה יא'אביטל
ציר זמןפעילות כיתתית ליצירת ציר כרונולוגישכבה ט'אביטל חגי