home
כתובת: רח' התשעים ושלוש 2 תל-אביב; דואר אלקטרוני: reshit@sisma.org.il
טלפון : 03-6390164
פקס : 03-5370427
שעות קבלה:
 
"פרויקט 12" הוא פרויקט ייחודי לתיכון ראשית ושם במרכזו את התקשוב ככלי למידה המעצים תלמידים. פרויקט זה מאפשר לתלמידים לקבל שיעור קצר בנושאים ברורים ב-12 דקות של שיעור מתומצת ומדויק של המורה מול המצלמה - אחד על אחד.
את הסרטים והעבודות הקשורות אליהם תוכלו למצוא על פי נושא בסרגל הימני.