כתובת: חט"ב אמית ראשית בנות
טלפון : 03-7937044
פקס : 03-7937057
שעות קבלה: בתאום מראש
שנת הלימודים מתחילה ☺