אמית ראשית בנות - dvar
נווט למעלה
סמל.png

דבר מנהלת ביה"ס
ברוכים הבאים לאתר חט"ב לבנות אמי"ת ראשית
חט"ב לבנות  ממ"ד אמית ראשית הינה מסגרת המעצימה את התלמידות בהיבטים רגשיים חברתיים ערכיים וקוגניטיביים, מחנכת לחיים כאזרחיות ציוניות דתיות לאומיות החיות בקהילה אכפתית דמוקרטית ומתקדמת (המאה 21),  המרגישות שייכות, אחריות ומחויבות לתורת ישראל עם ישראל ולארץ ישראל, תוך מצוי עצמי וגלוי רצון להיות מעורבות ותורמות לחברה, מתוך התחשבות בצרכי האחר.
בחטיבה ערכי יסוד, מהן נגזרות כל המיומנויות בכל תחומי הדעת.
אחריות, נתינה ושמירת מצוות
אנו מחנכים את הבנות לקחת את ה- ה.ג.ה בידיים שלה, התחחיבות, גבולות, הישיגים והעצמה אישית.
אנו מאמינים ונותנים לכל תלמידה את ההזדמנות ללמוד ולהגיע להישגים גבוהים, על מנת לתת לה את האפשרות לכניסה מובילה ומוצלחת לחברה בישראל.
 הצלחת התלמידות נקבעת גם  לפי יחס  המורים אליהם ותחושת השייכות שלהם לבית הספר, אנו מחזקים בבנות את תחושת גאוות היחידה .
אנו מפתחים בתלמידותינו תחושת אוטונומיה, תוך שאנו מחזקים בהם את תחומיי- הבחירה, השליטה העצמית ושותפות בתהליך קבלת החלטות בתוכניות ופרויקטים בית ספריים.
ההבטחה שלנו היא ליווי אישי של כל תלמידה להצלחה ולמצוינות, המתבסס על העצמת הזהות היהודית ישראלית תוך חיזוק האמונה שלה בעצמה  וביכולותיה.
בית הספר בנוי על ערכי הציונות הדתית – ערכי תורה ודרך ארץ, ואנו מאמינים כי הדרך החווייתית המשלבת את קיום התורה והמצוות יחד עם הישגים לימודיים ועיסוק בנושאי חול, יכול להוביל את התלמידה שלנו להישגים גבוהים בכל אשר תפנה.
להיות תלמידת ראשית, זאת מחויבות גדולה, בראש ובראשונה למשימות שלוקחת התלמידה על עצמה וכן לאתגרים שאנו בונים יחד עם תלמידותינו לקבלת תעודת בגרות מלאה, לשירות לאומי משמעותי ולאחר מכן ללימודים אקדמיים ולקראת השתלבות בעולם התעשיה והמדע בישראל. אנו מקבלים באהבה ובאמונה גדולה כל תלמידה הבאה בשערינו ומקווים לחזקה ביראת שמים, ערכים מוסר והשכלה.
 
ראשית בנות הינה חטיבה צומחת והיא צועדת לקראת השנה השלישית שלה.
ראשית מחוברת לתכון ראשית בנים, ושותפה מלאה לעשייה הבית ספרית ולמדיניות המנחה.
בשנת תשע"ו בית הספר יפתח את שעריו במבנה משופץ ומחודש עם מרחבי למידה וסביבה מטופחת לרווחת התלמידות.
 
בברכה הנהלת בית הספר